Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Vocabulary information


Title

MERO - Merenkulkualan ontologia

Description

Merenkulkualan ontologia perustuu Merenkulkualan asiasanastoon, jonka ovat koonneet Suomen merialan kirjastot. Ontologia sisältää merenkulkualan käsitteitä suomen kielellä. Liikennevirasto on rakentanut yhteistyössä Semanttisen laskennan tutkimusryhmän kanssa Merenkulkualan ontologiasta ja Yleisestä suomalaisesta ontologiasta (YSO) koostuvan yhdistelmäontologian FinnONTO-projektissa. Yhdistelmäontologia on rakennettu vertailemalla Merenkulkualan ontologiaa Yleiseen suomalaiseen ontologiaan (YSO) yhteisten käsitteiden löytämiseksi sekä muokkaamalla käsitehierarkia YSOn yläkäsitteistön ja mallinnusperiaatteiden mukaisesti. Näin on voitu selkeyttää käsitteiden yhteneväisyydet ja erot sekä erikoisalan käsitteiden liittymäkohdat yleisempään käsitehierarkiaan. Merenkulkualan ontologia on tarkoitettu erityisesti merenkulkualan julkaisujen sisällönkuvailuun ja tiedonhakuun.

Alla on eritelty ontologian sisältämät käsitteet ja kokoelmat tyypeittäin. Käsitteiden kokonaislukumäärään sisältyvät MERO-käsitteiden ja kokoelmakäsitteiden lisäksi myös YSOn käsitteet, koska MERO on linkitetty YSOon ja YSO täydentää sitä mm. ylähierarkian osalta. Varsinaisten MERO-käsitteiden lukumäärä on esitetty erillisenä lukuna. Kokonaisuuteen sisältyy myös kokoelmia. Näillä on tietty erityistehtävänsä (ryhmittelevät käsitteet ja koostekäsitteet) eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi kuvailussa tai tiedonhaussa. Termien lukumäärätieto koskee sen sijaan vain MEROa eli näissä luvuissa ei ole YSOn termejä mukana. Jokaisella ontologian käsitteellä on päätermi ja sen lisäksi mahdollisesti myös korvattuja termejä eli ohjaustermejä.

Publisher

National Library of Finland

Creator

Finnish Transport Agency
National Library of Finland
Semantic Computing Research Group (SeCo)
The Finnish Terminology Centre TSK

Language

Version

$Id$

Last modified

Wednesday, September 19, 2018 14:04:52

URI

http://www.yso.fi/onto/mero/

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms