Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Vocabulary information


Title

SAPO - Suomen ajallinen paikkaontologia
Suomen ajallinen paikkaontologia

Description

Suomen ajallinen paikkaontologia (SAPO) kuvaa historiallisten ja nykyisin olemassa olevien suomalaisten paikkojen ajallisen ja spatiaalisen ulottuvuuden. Paikoista (kunnat) on kerrottu niiden olemassaolon alkuajankohta, sekä loppuajankohta mikäli paikka on historiallinen. Osalle paikoista on kerrottu myös niiden rajat wgs84 polygoneina. Tämän lisäksi on tallennettuna paikkojen välisiä peittävyyksiä. SAPO pohjautuu Jari Väätäisen tekemään mittavaan sisältötyöhön ja Tomi Kauppisen väitöskirjassaan kehittämiin menetelmiin ajallisten paikkojen ja niiden välisten yhteyksien päättelemiseksi.

Creator

Jari Väätäinen
Tomi Kauppinen

Contributor

Jari Väätäinen
Tomi Kauppinen

Version

2014-06-26T11:32+0000

URI

http://paikannimet.fi/meta/sapo#latest

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms